czytasz
o grach i nie tylko

Rozdział 15. napisany

Zawsze kiedy wydaje nam się, że już będzie z górki, życie robi nam psikusa. Na przełomie lutego i grudnia „wyłożyły się” dwa z trzech projektów, na których opiera się finansowanie zespołu. Trzeci projekt doznał nieoczekiwanej zmiany organizacyjnej, która go nie opóźniła ani nie „wyłożyła”, ale za to przesunęła o kilka miesięcy termin płatności. Do kompletu zachorował kot autora książki, co kosztowało kilka tysięcy złotych. Wszystko razem sprawiło, że z okolicach Nowego Roku kilka bardzo pilnych zadań związanych z szeroko pojętym niebankrutowaniem wskoczyło awaryjnie przed książkę.

Gwardia umiera, ale się nie poddaje, więc my też działamy dalej, tylko trochę wolniej. Piętnasty, przedostatni rozdział właśnie udało się zamknąć. Został już do napisania tylko jeden, dotyczący ekonomii, czyli wymiany zasobów w rozgrywce.

15. rozdział dotyczy kompozycji, czyli mechanizmów, które w skali 5 godzin łączą elementy rozgrywki w całość. Treści rozdziału przyświeca założenie, by nie tworzyć katalogu możliwych struktur kompozycyjnych, takich jak różne podziały na trzy czy pięć aktów. Takie wiadomości są ważne i przydatne, ale przy tym dość specjalistyczne, na przykład zakładają, że gra ma fabułę. Zamiast tego rozdział przedstawia kompozycję jako mechanizm tworzenia i rozstrzygania oczekiwań wobec gry. Stąd znalazło się w nim miejsce na przykład na omówienie zasad konstruowania grupy docelowej.

Jeżeli nic znowu nie wybuchnie, to rozdział 16. będzie napisany w drugiej dekadzie lutego.

 
Rozdział 14. napisany
Rozdział 16. napisany

03.18
2022
05:32

 
金万达

You choose peace or war?
 

a Ty co sobie myślisz?